Allmännyttans Arena – bostadspolitik i praktiken med fokus på förbättring
30 maj 2017
Allmännyttans Arena – bostadspolitik i praktiken med fokus på förbättring

– Bostadsbristen och segregationen gör att bostadsfrågorna klättrar allt högre på den politiska agendan. SABOs seminarier i Almedalen kommer belysa vad de allmännyttiga bostadsföretagen kan göra för att lösa de problem som samhället står inför. Med exempel och konstruktiva debatter lyfter vi nyttan med allmännyttan, säger Anders Nordstrand, vd för SABO.

Bransch- och intresseorganisationen SABO är en väl etablerad arrangör under politikerveckan i Visby. Med konceptet Allmännyttans Arena har vi skapat en samlingsplats med fokus på de allmännyttiga bostadsföretagens och kommunernas erfarenheter av bostadspolitik i praktiken. Allmännyttans Arena bidrar till en konstruktiv och nytänkande debatt om hur svensk bostadspolitik kan bli bättre, vilket har uppskattats av tidigare års almedalsbesökare. I år ökar SABO därför arrangemanget ytterligare.

Måndag den 3 juli arrangerar vi sammanlagt sju seminarier på Mellangatan 7 i Visby, med start i ett gemensamt frukostseminarium om skatter och ekonomi tillsammans med Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna. Därefter följer olika seminarier som belyser några av vår tids största utmaningar – inte bara när det gäller bostadsförsörjning utan även hur vi bygger ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle.

– Allmännyttan har nog aldrig varit så viktig som nu och jag hoppas att många politiker besöker oss för att lära sig mer om vilken kommunnytta vi kan bidra med, säger Anders Nordstrand.

Fler aktualiteter