Här kan du se våra seminarium i efterhand
31 augusti 2018
Här kan du se våra seminarium i efterhand

Allmännyttan syntes överallt i Visby. På mer än ett 30-tal seminarium diskuterades bostadspolitik, hyror, byggande och renoveringar. På onsdagen var det dags för Allmännyttans arena. På arenan hölls åtta seminarium om sociala vinster med allmännyttan, bostadsbyggandet, integration, hållbarhet och offentlig upphandling. I år samarbetade SABO med Fastigo och HBV.


Framtidens sociala bostadspolitik

Sverige behöver en bostadspolitik där även låg- och medelinkomsttagare hittar bostäder de kan efterfråga. Vilket ansvar kan eller ska allmännyttan ta för den sociala bostadspolitiken i framtiden och hur kan den utvecklas? De allmännyttiga bostadsbolagen tar idag stort ansvar för att erbjuda bostäder och allmännyttan är kanske kommunernas viktigaste verktyg för att ta ansvar för de som står utanför arbetsmarknaden. Vi kommer samtala om visioner och idéer för att låg inkomst inte ska vara en orsak till stigmatisering eller att inte få plats på den ordinarie bostadsmarknaden.

Medverkande: Viktoria Walldin, hållbarhetsexpert och socialantropolog, White Arkitekter, Martin Grander, doktorand, Malmö universitet, Charlotta Lundström, moderator, Botkyrkabyggen, Anders Nordstrand, vd, SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, Lena Holmlund, ledamot, Sveriges Socialchefer, Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister.


Hur kan vi öka byggandet och minska bostadsbristen?

Idag är det brist på bostäder i över hälften av Sveriges kommuner. Framförallt är det hyresbostäder som saknas. Det finns flera skäl till varför det är svårt att bygga nytt. De höga svenska byggpriserna är ett av dem. Avsaknad av byggbar och detaljplanelagd mark och bristande konkurrens är andra. Allmännyttiga tips om hur det kan bli mer fart på byggandet och fastighetsutvecklingen. Vi berättar om allmännyttans agenda ökad och uthållig nyproduktion. Genom att gå samman går det att pressa priserna till nytta för alla som vill bygga nytt.

Medverkande: Fredrik Törnqvist, vd, Stångåstaden, Jonas Högset, chef fastighet och boende, SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), Susanna Höglund, chef ekonomi och finans, SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag).


Bostadsvalet 2018 – utfrågning av bostadspolitiska talespersoner

De bostadspolitiska talespersonerna svarar på frågor om allmännyttans roll i svensk bostadspolitik. Hur prioriterade är egentligen de bostadspolitiska frågorna inför valet 2018? Nu är det dags att få veta mer om de politiska partiernas visioner för en hållbar bostadsmarknad och hur ser de på allmännyttans roll och de sociala vinsterna. Vi vill också få svar på vad de bostadspolitiska talespersonerna kommer göra efter valet och hur ser de på allmännyttan utifrån individens.

Medverkande: Nooshi Dadgostar, bostadspolitisk talesperson, Vänsterpartiet, Roger Hedlund, bostadspolitisk talesperson, Sverigedemokraterna, Åsa Johansson, ordf SABOs styrelse, Socialdemokraterna, Anders Nordstrand, vd, SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), Carin Ramneskär, vice ordförande SABOs styrelse, Moderaterna, Caroline Szyber, bostadspolitisk talesperson, Kristdemokraterna, Johan Löfstrand, bostadspolitisk talesperson, Socialdemokraterna, Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson, Centerpartiet.


Nyckeln till integration är boende

Att lösa utmaningarna kring segregationen, där socioekonomiska skillnader mellan bostadsområden skapar en negativ utveckling för hela samhället, ligger i både allmännyttans och andra samhällsaktörers intresse.

Bra boende är en grundläggande förutsättning för etablering och integration. Det finns många framgångsrika verksamheter runt om i landet – och många aktörer, bland annat allmännyttiga bostadsbolag, vill göra ännu mer. För att komma i kapp med samhällsutvecklingen behöver volymen på dessa lyckosamma initiativ ökas, så att de blir ordinarie verksamhet på flera ställen.

Del 1: Boendet och utmaningarna. Vilka åtgärder krävs för att både nyanlända och andra grupper ska få en bostad? Måste Ebo förändras?

Del 2: Arbete och social inkludering. Allmännyttan erbjuder inte bara tak över huvudet. För att bostadsområden ska må bra krävs sysselsättning och inkludering. Hur kan etableringen i samhället bli ännu bättre? Allmännyttan delar med sig av idéer om vad som behövs och vad som fungerar. Vilka faktorer kommer i framtiden vara viktiga för god integration och ökad social inkludering?

Medverkande: Terje Johansson, vd, MKB, Inger Ashing, direktör, Delegationen mot segregation, Charlotta Lundström, moderator, Botkyrkabyggen, Anders Kessling, statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet, Alice Teodorescu, debattör och politisk redaktör, Göteborgs-Posten, Cathrine Holgersson, vd, Gavlegårdarna, Boel Godner, Kommunstyrelseordförande, Södertälje kommun.


 

Fler aktualiteter