Om SABO

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, är bransch- och intresseorganisation för mer än 300 allmännyttiga bostadsföretag.

Vi bistår våra medlemmar så att de kan vara långsiktiga och konkurrenskraftiga aktörer på bostadsmarknaden.
På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Branschorganisationen SABO ska ge stöd och service i det dagliga arbetet genom att erbjuda rådgivning, konsultstöd, utbildningar, nätverk och information.

Intresseorganisationen SABO ska verka för att ge sina medlemmar goda arbetsförutsättningar genom nationell och internationell omvärldsbevakning, opinionsbildning och branschsamarbeten.

Vision

En allmännytta för hela Sverige – lika stark i affär som idé.

Verksamhetsidé

SABO stödjer och stärker medlemmarna genom att aktivt fånga upp, förädla, driva och dela allmännyttans kunnande, behov och utmaningar. Tillsammans med våra medlemmar utvecklar vi den svenska allmännyttiga bostadsidén.

Idéprogram

SABO har ett idéprogram som medlemsföretagen genom kongressen har beslutat om. Läs mer om idéprogrammet.

 

Om SABOs medlemsföretag

SABOs 311 medlemsföretag finns över hela Sverige och är av mycket skiftande storlek, med allt från 72 till 26 600 lägenheter. Medlemsföretagen är både lokalt och nationellt mycket viktiga aktörer på den svenska bostadsmarknaden.

Tillsammans äger och förvaltar SABOs medlemsföretag 802 000 bostäder. Medlemsföretagens samlade lokalyta uppgår till 8,4 miljoner kvadratmeter. De omsätter 61 miljarder kronor per år och har cirka 12 000 anställda. Flertalet av de allmännyttiga bostadsföretagen är aktiebolag och ägs av kommunerna, som också utser företagets styrelse.