3 Juli
Länka hit
13.10 - 14.00

Industrialiserat byggande och standardiserad upphandling – framgångsrecept för prispressade bostäder?

Behovet av nya och framförallt ekonomiskt överkomliga bostäder är stort. I år har antalet planerade byggstarter minskat drastiskt. Ska vi upprätthålla byggtakten och minska bostadsbristen behöver vi bygga för en bredare målgrupp.

För att lyckas behövs mer industriellt byggande och produktivitetsutveckling i byggbranschen och byggherrarna behöver bli bättre beställare. Kan vi lära av varvsindustrin och hur fungerar Sveriges Allmännyttas Flex-upphandling som minskat anbudspriserna med nästan 50 procent?

Medverkande: 

 • Jonas Högset, chef för fastighet och boende, Sveriges Allmännytta
 • Carina Ståhl, vd, Sizes
 • Lars Albinsson, CEO and Creative Director, Maestro Design
 • Anna Nordén, vice vd, Framtiden Byggutveckling AB
 • Emma Hult, Riksdagsledamot och ordförande för Civilutskottet, (Mp)

Moderator: Caroline Szyber

Arrangör: Sveriges Allmännytta

Mellangatan 7
Länka hit
14.10 - 14.45

Kan bostadspolitiken ordna bostäder för alla?

Flertalet av Sveriges kommuner har bostadsbrist och det blir allt svårare för dem som saknar bostad att ta sig in på bostadsmarknaden. Trycket ökar också på socialtjänsten och antalet sociala kontrakt har ökat markant de senaste åren.

Kan bostadspolitiken ensamt ordna så att alla får bostäder eller krävs också socialpolitiska lösningar för dem som står längst från bostadsmarknaden? Allmännyttan ska erbjuda bostäder för alla, vad innebär det och tar allmännyttan sitt ansvar?

Medverkande:

 • Åsa Johansson, styrelseordförande Sveriges Allmännytta
 • Inger Ashing, direktör DELMOS
 • Mats Collin, förvaltningschef socialförvaltningen Härnösand och medlem i Sveriges Socialchefer
 • Boverket
 • Martin Grander, forskare Malmö universitet
 • Cathrine Holgersson, vd Gavlegårdarna och Sveriges Allmännyttas integrationsråd.

Moderator: Caroline Szyber

Arrangör: Sveriges Allmännytta

Mellangatan 7
Länka hit
14.55 - 15.35

Systematisk hyressättning – hur svårt kan det vara?

Programmet uppdateras. Mer information inom kort.

Medverkande: Susanna Höglund

Moderator: Caroline Szyber

Arrangör: Sveriges Allmännytta

Mellangatan 7
Länka hit
15.45 - 16.30

Bostadspolitiskt quiz – Vem vet mest om allmännyttan?

Allmännyttan var och fortsätter att vara en stor och viktig byggsten för grunden för det svenska värdfärdssamhället. Ett stort antal politiska reformer och historiska händelser ligger bakom utformningen av den svenska modellen och det samhälle vi har idag där goda bostäder och bostadsmiljöer är givet.Under den här utfrågningen ska vi ta reda på vem som vet mest om bostadspolitikens nutidshistoria.

Ideologiska ungdomspolitiker ställs mot pragmatiska kommunpolitiker i en allmännyttig kunskapsmätning om vem som kan mest om bostadspolitikens avgörande roll historiskt. Det är inte länge sedan de flesta hade utedass och kallvatten, saknade avlopp, bodde trångt och tvingades flytta ofta på grund av att det saknades ett skäligt system för hyressättning. Hur har resan från nu och då sett ut? Missa inte jakten på svaret om bostadspolitisk historia är lika het för kommunpolitiker som för de ungdomspolitiska ungdomsförbundens främsta företrädare.

Medverkande:

 • Lars Stjernkvist, kommunalråd i Norrköping (S)
 • Magnus Ek, ordförande i Centerns Ungdomsförbund (CUF)
 • Joar Forssell, ordförande i Liberalernas Ungdomsförbund (LUF)
 • Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande i Växjö (M)

Vd-jury bestående av tre personer från kommunala bostadsföretag.

Moderator: Caroline Szyber

Arrangör: Sveriges Allmännytta

Mellangatan 7