3 Juli
Länka hit
08.30 - 09.15

Vi behöver en skattereform för att få fler hyresrätter

Dryck och smörgås serveras från kl 8.15.

Sverige behöver fler hyresrätter. För att möjliggöra detta krävs långsiktiga, rättvisa skattevillkor och EU-kommissionen har med sitt beslut att öppna för varje medlemsland att själv definiera vissa momssatser. Låter det krångligt och långt ifrån svensk bostadsmarknad? Det är det faktiskt inte. Om Sverige inför en låg moms på bostadshyra kan bostadsföretagen dra av den ingående momsen när de bygger och renoverar. Det underlättar för fastighetsägare att sänka sina kostnader och gör att fler får ihop sina kalkyler vid nybyggnation så att det byggs fler hyresrätter. Därför har SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen gemensamt tagit fram en skattereform för hyresrätten med bland annat förslag på moms. Även andra förslag kommer att behandlas, så som skattefria underhållsfonder, paketering vid försäljning av fastigheter, ROT-stöd till hyresrätten.

Välkommen till ett seminarium med analys och förslag som i grunden förbättrar svensk bostadsmarknad.

Medverkande:

 • Ulla Werkell, Skattejurist, Fastighetsägarna
 • Anders Nordstrand, Vd, SABO
 • Lennart Sten, ordförande, Fastighetsägarna
 • Marie Linder, Förbundsordförande, Hyresgästföreningen
 • Jörgen Hellman, Vice ordf (S), Riksdagens skatteutskott
 • Maria Malmer Stenergard, Ledamot (M), Riksdagens skatteutskott
 • Roland Lexén, Moderator

Arrangörer: Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna, SABO

Mellangatan 7
Länka hit
09.30 - 10.15

Start Allmännyttans Arena: Vad är allmännyttans roll och uppgift för ett hållbart samhälle?

De allmännyttiga bostadsbolagen har kanske aldrig varit så viktiga som nu och allt tyder på att så även är fallet de kommande åren. Hur kan allmännyttan och dess ägare möta framtidens utmaningar med förändrade boendemönster, digitalisering, ekonomisk- ekologisk- och social hållbarhet, med mera?

På detta seminarium lägger vi partiskillnaderna åt sidan och diskuterar maximal kommunnytta nu och i framtiden. Tillsammans kan vi bidra positivt till samhällsbygget Sverige nu och i framtiden. Grunden är idéprogrammet Allmännyttan mot år 2030 som antogs av SABOs kongress i april. Detta är det första seminariet på Allmännyttans Arena i Almedalen.

Medverkande:

 • Åsa Johansson, Ordförande, SABO, (S)
 • Carin Ramneskär, 1e vice ordförande, SABO, (M)
 • Po Tidholm, Författare
 • Ann-Sofie Eriksson, sektionschef, avdelning tillväxt och samhällsbyggnad, SKL
 • Martin Grander, Forskare, Malmö Högskola
 • Svante Axelsson, Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
 • Roland Lexén, moderator

Arrangör: SABO

Mellangatan 7
Länka hit
10.30 - 11.15

Hyressättningen, hur ska vi ha det egentligen?

För höga, för låga – ska vi våga? Vi diskuterar konkreta förbättringar av hyressättningssystemet – är det systemet med förhandlade hyror som behöver ändras eller är det tillämpningen av systemet? Ett seminarium med fokus på lösningar och fakta.

Medverkande:

 • Pelle Björklund, Vd Svenska Bostäder och ordförande i Rådet för Hyressättning
 • Elisabeth Kalkhäll, Vd, Gotlandshem
 • Lars Johansson, Ledamot, SABO, (S)
 • Ewa Thalén Finné, Bostadspolitisk talesperson, Riksdagen, SABO, (M)
 • Erik Elmgren, Förhandlingschef, Hyresgästföreningen
 • Martin Lindvall, Samhällspolitisk chef, Fastighetsägarna
 • Roland Lexén, Moderator

Arrangör: SABO

Mellangatan 7
Länka hit
11.30 - 12.30

Hur underlättar vi byggandet av fler bostäder

Lättare lunch: Wrap eller liknande serveras, dryck.

De allmännyttiga bostadsföretagen får alldeles för få, och ibland inga anbud alls, när de ska bygga nya kostnadseffektiva bostäder. Det påverkar både individer, näringsliv och kommunerna som har bostadsförsörjningsansvar för sina invånare. Detta behöver vi gemensamt ta tag i. För att lyckas behöver vi öka digitaliseringen och det industriella byggandet, effektivisera processerna och öka kapaciteten i byggsektorn. Det är även viktigt för att få en så miljömässigt-, socialt och ekonomiskt hållbar nyproduktion och boende som möjligt. Kanske finns inspirationen i bilindustrin, hur man lockar utländska byggbolag till etablering i Sverige eller underlättar för mindre byggbolag att lägga anbud? Välkommen till ett seminarium där olika erfarenheter från regeringen, kommunerna, allmännyttan, byggbranschen, och forskarvärlden möts med ett gemensamt syfte: fler kostnadseffektiva hyresrätter i Sverige.

Medverkande:

 • Peter Eriksson, bostadsminister
 • Anders Nordstrand, vd SABO
 • Fredrik Törnqvist, vd Stångåstaden ordf SABOs byggherreråd
 • Anna Nordén, chef utvecklingsavdelningen, Framtiden Byggutveckling
 • Mats Åkerlind, Tf vd, Sveriges Byggindustrier
 • Susanne Rudenstam, Chef, Sveriges Träbyggnadskansli
 • Lars Albinsson, Grundare, Maestro design & management
 • Carola Gunnarsson, Styrelseledamot, SKL
 • Roland Lexén, moderator

Arrangör: SABO

Mellangatan 7
Länka hit
12.45 - 13.30

Renovering – vad behöver göras och vilka ska ha sista ordet?

Det är stora och viktiga åtaganden och därför arbetar allmännyttan på olika fronter för att minska renoveringskostnaderna, möjliggöra dialoger med hyresgästerna och samtidigt framtidssäkra fastigheterna. Vem ska bestämma vad som ska renoveras, hur och till vilka priser? På seminariet får vi en kort presentation av utredningen om hyresgästinflytande vid renovering. Vi möter två bostadsföretag med stor erfarenhet av renoveringar och vi samtalar även om vikten av att pressa priserna vid renovering.

Medverkande:

 • Chris Österlund, Vd, Botkyrkabyggen
 • Cathrine Holgersson, Vd, Gavlegårdarna
 • Susanna Skogsberg, Jurist, Hyresgästföreningen
 • Petter Jurdell, Chef boende och fastighet, SABO
 • Roland Lexén, moderator

Arrangör: SABO

Mellangatan 7
Länka hit
13.45 - 14.30

Hur kan allmännyttan bidra till bättre integration?

Integrationsfrågan debatteras högt och lågt och inte sällan teoretiskt. Men hur är det egentligen att komma till Sverige från ett annat land? Vilken betydelse har bostaden, hur erövrar man en ny kultur och ett nytt språk? Kan allmännyttan spela roll för enskilda individers möjligheter till en bra start och ett gott liv i Sverige?

Integrationen är en av vår tids största utmaningar – och möjligheter och de allmännyttiga bostadsföretagen spelar här en viktig roll. Tillsammans med olika samhällsaktörer bidrar allmännyttan redan idag med stor kommunnytta i dessa frågor. På seminariet får vi ta del av flera exempel på det. Här medverkar även företrädare för det nya nationella, strategiska integrationsråd som SABO tillsatte tidigare i år. Vilka vägar framåt ser rådet, vilka förändringar behöver göras och av vilka för att integrationen ska bli bättre i landets kommuner? Seminariet är en del av Allmännyttans Arena 3 juli.

Medverkande:

 • Terje Johansson, Vd MKB Fastighets AB och ordförande SABOs Integrationsråd
 • Marie Thelander Dellhag, Vd, Halmstads Fastighets AB
 • Per-Henrik Hartmann, Vd, Familjebostäder Göteborg
 • Marica Johansson, Vd, Eskilstuna Kommunfastigheter AB
 • Ibrahim Baylan, (S), minister med ansvar för att samordna regeringens insatser mot segregation
 • Roland Lexén, moderator

Arrangör: SABO

Mellangatan 7
Länka hit
15.00 - 16.00

Allmännyttan löser tre samhällsutmaningar

Bostadsförsörjning, attraktiva boendemiljöer och integration. Det är några av de viktiga samhällsutmaningar som landets kommuner har. Ett viktigt verktyg för detta är de allmännyttiga kommunala bostadsföretagen. Företag på plats ger svar på hur de bäst tar sig an de tre samhällsutmaningarna: Bygga fler hyresrätter, renovera så att fastigheter framtidssäkras och så många hyresgäster som möjligt kan bo kvar, bidra till integrationen av nyanlända i kommunen. Kommunnyttan är i fokus. Välkommen till en timme fylld med kreativa förslag, dialog och kniviga utmaningar. Detta är det avslutande seminariet på Allmännyttans Arena 3 juli.

Medverkande:

 • Roland Lexén, moderator
 • Chris Österlund, vd på Botkyrkabyggen
 • Marie Thelander Dellhag, vd på Halmstads Fastighets AB
 • Stefan Sandberg, vd på Uppsalahem
 • Mariette Hilmersson, vd på Framtidenkoncernen i Göteborg
 • Stefan Lundqvist, vd på Sandvikenhus
 • Fredrik Törnqvist, vd på Stångåstaden
 • Eva Nygren, vd på Stockholmshem
 • Terje Johansson, vd på MKB Fastighets AB
 • Eva Nordström, vd på SKB
 • Cathrine Holgersson, vd på Gavlegårdarna
 • Pelle Björklund, vd på Svenska Bostäder
 • Elisabeth Kalkhäll, vd på Gotlandshem
 • Marica Johansson, vd på Eskilstunafastigheter
 • Per-Henrik Hartmann, vd på Familjebostäder i Göteborg
 • Anne-Lie Carlos Jeansson, vd på Kumlabostäder
 • Ulf Rohlén, vd på Örebrobostäder
 • Mikael Källqvist, vd på Bostads AB Mimer
 • Dan Sandén, vd på Skövdebostäder

Arrangör: SABO

Mellangatan 7