4 Juli
Länka hit
09.00 - 10.00

Hållbarhet, köparmakt och offentlig upphandling

Att ligga i framkant och driva hållbarhetsfrågor är det många som vill. Men hur gör man det bäst? Vilka krav kan ställas på leverantörer, kunder, politiker och upphandlare? Lagen om offentlig upphandling och strategiska inköpsprocesser innebär både utmaningar och möjligheter.

Arrangör: HBV

Mellangatan 7
Länka hit
10.30 - 11.30

Upphandling i dynamiska inköpssystem för specifika behov

Just nu startas flera dynamiska inköpssystem, för mer behovsanpassade upphandlingar under lagen om offentlig upphandling. Men vilka utmaningar skapar det för aktörer som lyder under LOU och berörda leverantörer?

Hur kan vi skapa mer specifika avtal som möter det verkliga behovet och är dynamiska inköpssystem ett sätt att möta detta?

Arrangör: HBV

Mellangatan 7
Länka hit
12.00 - 13.00

Alla pratar om att bygga – men vem ska förvalta och hur?

Den allmänna bostadsdebatten fokuserar oftast på själva byggandet av bostäder och andra fastigheter, men sällan på hur de ska kunna förvaltas och driftas. Samtidigt ser vi att fastighetsbranschen är i ett akut behov av nya medarbetare och ny kompetens. Hur möter vi detta behov i framtiden?

Medverkande:

 • Mona Finnström, vd, Fastigo
 • Christoffer Börjesson, chef digital fastighetsutveckling, Fastighetsägarna Stockholm
 • Sofie Roy Norelid, vice vd, HSB Stockholm
 • Eva Nordström, vd, SKB
 • Dan Sandén, vd, Skövde Bostäder
 • Cathrine Holgersson, vd, Gavlegårdarna
 • Jahn Wahlbäck, förvaltningsrådgivare, Svefa
 • Lena Nyquist, verksamhetschef, Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Moderator: Sofia Kacim, retorikkonsult, Assefa Communication

Arrangör: Fastigo

Mellangatan 7
Länka hit
13.10 - 13.30

Byggagendan och allmännyttiga experttips

Idag är det brist på bostäder i över hälften av Sveriges kommuner. Framförallt är det hyresbostäder som saknas. Det finns flera skäl till varför det är svårt att bygga nytt. De höga svenska byggpriserna är ett av dem. Avsaknad av byggbar och detaljplanelagd mark och bristande konkurrens är andra.

Kom och ta del av Almedalens hetaste tips på hur det kan bli mer fart på byggandet och fastighetsutvecklingen, eller är du nyfiken på SABOs Kombohus – från småhus till kvarter, eller har du snabba frågor om de ekonomiska förutsättningarna för att bygga? Och vi kommer berätta mer om den spännande Byggagendan. Missa inte chansen att få snabba råd från Sveriges främsta experter inom allmännyttan.

Medverkande: 

 • Fredrik Törnqvist, vd, Stångåstaden, experter från SABO
 • Jonas Högset, chef för fastighet och boende, SABO
 • Susanna Höglund, chef för ekonomi och finans, SABO

Arrangör: SABO

Mellangatan 7
Länka hit
13.30

Byggakuten

Hela eftermiddagen mellan samtliga programpunkter: kl.13.30-13.40, 14.24-14.35, 15.15-15.30 och 16.30-16.40

Vi svarar på frågor ekonomi, hyressättning, Kombohus, balanserade villkor och mycket mer.

Branschexperter:

 • Susanna Höglund, ekonomi- och juridikchef, SABO
 • Jonas Högset, fastighets- och boendechef, SABO

Arrangör: SABO.

Mellangatan 7
Länka hit
13.40 - 14.25

Framtidens sociala bostadspolitik

Sverige behöver en bostadspolitik där även låg- och medelinkomsttagare hittar bostäder. Vilket ansvar kan eller ska allmännyttan ta för den sociala bostadspolitiken i framtiden och hur kan den utvecklas?

De allmännyttiga bostadsbolagen tar idag stort ansvar för att erbjuda bostäder och allmännyttan är kanske kommunernas viktigaste verktyg för att ta ansvar för de som står utanför arbetsmarknaden. Vi kommer samtala om visioner och idéer för att låg inkomst inte ska vara en orsak till stigmatisering eller att inte få plats på den ordinarie bostadsmarknaden.

Medverkande: 

 • Anders Nordstrand, vd, SABO
 • Martin Grander, bostadsforskare, Malmö universitet
 • Viktoria Walldin, socialantropolog, White Arkitekter
 • Lena Holmlund, ledamot, Föreningen Sveriges socialchefer
 • Peter Eriksson (MP), bostads- och digitaliseringsminister

Moderator: Charlotta Lundström

Arrangör: SABO

Mellangatan 7
Länka hit
14.35 - 15.15

Nyckeln till integration är boende

Bra boende är en grundläggande förutsättning för etablering och integration. Det finns många framgångsrika verksamheter runt om i landet – och många aktörer, bland annat allmännyttiga bostadsbolag, vill göra ännu mer. För att komma i kapp med samhällsutvecklingen behöver volymen på dessa lyckosamma initiativ ökas, så att de blir ordinarie verksamhet på flera ställen. Debatten om boende och integration är i två delar.

Boendet och utmaningarna

Vilka åtgärder krävs för att både nyanlända och andra grupper ska få en bostad? Måste Ebo förändras?

Medverkande: 

 • Boel Godner (S), Kommunstyrelsens ordförande Södertälje
 • Cathrine Holgersson, vd, Gavlegårdarna
 • Terje Johansson, vd, MKB
 • Alice Teodorescu, debattör och politisk redaktör GP

Moderator: Charlotta Lundström

 

Arbete och social inkludering

Hur kan etableringen i samhället bli ännu bättre? Allmännyttan delar med sig av idéer om vad som behövs och vad som fungerar. Vilka faktorer kommer i framtiden vara viktiga för god integration och ökad social inkludering?

Medverkande: 

 • Inger Ashing, direktör, Delegationen mot segregation
 • Terje Johansson, vd, MKB
 • Anders Kessling, statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet

Moderator: Charlotta Lundström

Arrangör: SABO

Mellangatan 7
Länka hit
15.30 - 16.30

Bostadsvalet 2018 – bostadspolitiken i heta stolen

Hur het är bostadsfrågan i valet? Vilka är de politiska partiernas visioner för en hållbar bostadsmarknad och hur ser de på allmännyttans roll och de sociala vinsterna? Vad kommer de bostadspolitiska talespersonerna göra efter valet och hur ser de på allmännyttan utifrån individens, näringslivets och samhällets bästa? Kan vi till och med få några nya vallöften på det bostadspolitiska området?

Debatten kommenteras av SABOs vd Anders Nordstrand och av Åsa F Johansson (S) och Carin Ramneskär (M) från SABOs styrelse.

I heta stolen:

 • Nooshi Dadgostar (V)
 • Roger Hedlund (SD)
 • Johan Löfstrand (S)
 • Caroline Szyber (KD)
 • Ola Johansson (C)

Moderatorer: Tobias Smedberg och Josefin Morge

Arrangör: SABO

Mellangatan 7