Vi anordnar inte bara egna seminarier utan samarrangerar och deltar även i andras. Här listar vi de seminarierna så att du vet var du kan hitta oss.

Ett gott liv hela livet. Framtidens äldreomsorg – utmaningar och möjligheter

Ett gott liv hela livet. Framtidens äldreomsorg – utmaningar och möjligheter

Måndag 3 juli, 08:00–10:50

Var och hur vill äldre bo? På vilket sätt utformas boenden för äldre? Hur planeras framtidens äldreboende utifrån den nya Nationella kvalitetsplanen? Hur ska vi kunna täcka behovet av personal med rätt kompetens inom äldreomsorgen? Vilken roll kan välfärdsteknologins innovationer spela?

Arrangör: Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Medverkande från SABO: Ylva Sandström, Expert boendefrågor 

Hur kan hyresbostaden bidra till en socialt blandad stad?

Hur kan hyresbostaden bidra till en socialt blandad stad?

Tisdag 4 juli, 12:00-13:00

Hur kan hyresrätten användas för att nå mål om en socialt blandad och inkluderande stad? Vad hindrar oss från att använda hyresrätten som verktyg för minskad segregation i hela staden? Vad kan de allmännyttiga och de privata bostadsaktörerna bidra med? Behövs tydligare politik och lagstiftning?

Arrangör: Göteborgs stad

Medverkande från SABO: Anders Nordstrand, vd

Kan byggsektorn lösa bostadsutmaningen? Kompetens, konkurrens, energieffektivisering i samverkan

Kan byggsektorn lösa bostadsutmaningen? Kompetens, konkurrens, energieffektivisering i samverkan

Tisdag 4 juli, 14:45–15:45

Sverige har världens högsta byggkostnader men branschen lider även av låg effektivitet, produktivitet, dåligt kapacitet och kompetensförsörjning. Flera statligt finansierade byggprojekt söker svar på vilka bolag kan hjälpa till att lösa dessa utmaningar?

Arrangör: Sustainable Innovation

Medverkande från SABO: Petter Jurdell, Chef Fastighetsutveckling

Kan typhus förenas med god arkitektur?

Kan typhus förenas med god arkitektur?

Torsdag 6 juli, 10:00–12:00

Sverige behöver fler och prisvärda bostäder. Därför behövs mer av industrialiserat och standardiserat byggande, hävdar en del. Andra varnar för ett nytt miljonprogram och menar att arkitektur måste få kosta. Detta seminarium söker dialog men också svar på hur typhus kan förenas med god arkitektur.

Arrangör: Veidekke

Medverkande från SABO: Anders Nordstrand, vd