Vi anordnar inte bara egna seminarier utan samarrangerar och deltar även i andras. Här listar vi de seminarierna så att du vet var du kan hitta oss.

Bostadsmarknadens utmaningar

Bostadsmarknadens utmaningar

Måndag 2 juli, 11:45–12:45

Hur skapar vi attraktiva livsmiljöer med billigare, effektivare och bättre bostäder?

 

Väl fungerande städer utgör hörnstenar i samhällsutvecklingen och är nödvändiga för välfärden. Det svenska samhället står inför flera utmaningar där bostadsfrågan är en central komponent. Integration, ökad sysselsättning, minskad brottslighet samt att vi i Sverige blir allt färre som behöver försörja allt fler – sammanfaller med ökande behov av bra samhällsservice, utbildning, fler bostäder och upprustning av det befintliga beståndet.

 

Bostadssegregationen gör att bostadsområden tappar i attraktivitet. Samtidigt har Sverige idag EU:s högsta byggpriser i en bransch som lider av låg industrialisering, haltande produktivitet och är en av de minst digitaliserade. Sammantaget sätter detta käppar i hjulet för målsättningen att skapa attraktiva livsmiljöer med billiga, energi- och resurseffektiva, bra bostäder till rimlig kostnad på en fungerande bostadsmarknad. Så hur löser vi denna ekvation?

Arrangör: Sustainable Innovation AB.

Medverkande från SABO: Anders Nordstrand, vd.

Hur sänker vi byggkostnaderna och ökar energieffektiviteten när miljonprogrammet ska renoveras?

Hur sänker vi byggkostnaderna och ökar energieffektiviteten när miljonprogrammet ska renoveras?

Måndag 2 juli, 13:15–14:00

Sverige har idag EUs högsta byggpriser i en bransch som lider av låg industrialisering och haltande produktivitet. Byggbranschen är även en av de minst digitaliserade. Hur är det möjligt för allmännyttan att minska byggkostnader och öka energieffektiviteten i renoveringen av miljonprogramsområdena?

Under seminariet får du del av det arbete som SABO, HBV och Sustainable Innovation genomför för att sänka byggkostnaderna och samtidigt öka energieffektiviteten i renoveringen av Sveriges miljonprogramsområden.

Arrangör: Sustainable Innovation.

Medverkande från SABO: Jonas Högset, chef för enheten Fastighet & Boende.

Hur löser vi den svenska bostadsutmaningen?

Hur löser vi den svenska bostadsutmaningen?

Tisdag 3 juli, 9.00–10.00

Sverige behöver 600 000 nya bostäder samtidigt som bostadspriserna skjuter i höjden och produktionspriserna ligger i topp i Europa. De som mest behöver bostäder har kanske inte de ekonomiska förutsättningarna att betala för nyproducerade lägenheter. Hur ser de nödvändiga lösningarna ut?

Arrangör: I am Home, Sizes.

Medverkande från SABO: Anders Nordstrand, vd.

Hur kan allmännyttan motverka segregation?

Hur kan allmännyttan motverka segregation?

Tisdag 3 juli, 12:15–12:45

Hur kan de allmännyttiga bostadsbolagen på bästa sätt bidra till ett inkluderande samhälle, sammanhållna stadsdelar och trygga bostadsområden? Hur kan samhället samverka bättre för att bryta den segregation som ökar i våra städer?

Arrangör: Hyresgästföreningen.

Medverkande från SABO: Anna Kanervo, projektledare, Allmännyttans Innovationslabb.

Kan miljonprogrammet lösa de bostadspolitiska utmaningarna?

Kan miljonprogrammet lösa de bostadspolitiska utmaningarna?

Tisdag 3 juli, 15:00–15:45

Sverige står inför tre bostadspolitiska utmaningar:

  • En akut bostadsbrist för framförallt ungdomar
  • Ett mycket stort renoveringsbehov i miljonprogrammet
  • Brist på tillgängliga bostäder för den snabbt växande andelen äldre

Våningspåbyggnad, på framförallt trevåningshusen från miljonprogrammet, i samband med renovering, energieffektivisering och hissinstallation, skulle kunna bidra till att lösa dessa tre utmaningar samtidigt. Våningspåbyggnad innebär även goda möjligheter att lyfta områden som idag är socialt utsatta.

Vid seminariet presenteras regeringens ändrade investeringsstöd med fokus på påbyggnadsbonusen. Därefter följer ett panelsamtal kring hur investeringsstödet och påbyggnadsbonusen får störst effekt i förhållande till att skapa billiga hyresbostäder samtidigt som man renoverar och ökar tillgängligheten i det befintliga beståndet.

Arrangör: DHR, SPF Seniorerna, Parasport Sverige, Hissförbundet och Scandic Hotels.

Medverkande från SABO: Åsa Johansson, styrelseordförande.

Hur kan företag och organisationer motverka segregation? Och vad kan du och jag göra?

Hur kan företag och organisationer motverka segregation? Och vad kan du och jag göra?

OBS ÄNDRAD TID! Tisdag 3 juli, 15.15–16.00

En av Sveriges största samhällsutmaningar rör integration och nyanländas etablering. Vi pratar ofta om vad den som är ny i landet ska göra, men vilka steg kan de etablerade aktörerna ta? Vad kan du och jag göra för att motverka segregationen? Välkommen att diskutera och ta del av inspirerande idéer!

Många allmännyttiga bostadsföretag runt om i landet samarbetar med kommuner, föreningar och företagare för att tillsammans med de boende skapa så bra bostadsområden som möjligt. Det ordnas trygghetsvandringar, praktikplatser, språkcaféer, läxhjälp och mycket mer. På det här seminariet får du ta del av en mängd exempel och all den drivkraft och energi som finns i landet. Men framför allt kommer vi att diskutera varför och på vilka sätt som olika aktörer i det etablerade samhället kan ta en roll. Det handlar om såväl civilsamhälle och näringsliv som det offentliga. Alla gynnas i förlängningen av ett mer inkluderande samhälle, så vad kan vi göra, du och jag?

Arrangör: Sustainable innovation.

Medverkande från SABO: Lena Liljendahl, expert boendefrågor och Anna Kanervo, expert boendefrågor.

INSTÄLLT - Fastigheterna och skatten – hur svårt kan det bli?

INSTÄLLT - Fastigheterna och skatten – hur svårt kan det bli?

Tisdag 3 juli, 16.45–17.30

 

Programpunkten har blivit inställd.

Arrangör: PwC.

Medverkande från SABO: Susanna Höglund, chef för enheten Ekonomi & Juridik.

Utveckla allmännyttan – det viktigaste verktyget

Utveckla allmännyttan – det viktigaste verktyget

Onsdag 4 juli, 15:00–15:45

Kommunala bostadsbolag är till för alla i samhället. Enligt lag ska dessa bostadsbolag främja bostadsförsörjningen i kommunen. Det är ett allmännyttigt uppdrag och därför kallas bostadsbolagen för allmännyttan. De allmännyttiga bostadsföretagen är en viktig förutsättning för att förverkliga en generell bostadspolitik: I den svenska modellen är allmännyttan alternativet till en modell med särskilda bostäder för de ekonomiskt svagaste grupperna (social housing).

Hyresgästföreningen vill att alla kommuner ska ha allmännyttiga bostadsbolag, att de allmännyttiga bolagen ska bygga de hyreslägenheter som efterfrågas. Vi vill också att resurser som genereras i bostadsbolaget stannar i bolaget och användas i det allmännyttiga uppdraget. Allmännyttan har förändrats på senare år. Så hur kan allmännyttan – som är ett av kommunernas allra viktigaste verktyg för att kunna ge alla människor ett bra hem – utvecklas på bästa sätt?

Arrangör: Hyresgästföreningen.

Medverkande från SABO: Jörgen Mark-Nielsen, utredningsansvarig.

Hållbara städer – vilka var nyckelfrågorna under Almedalsveckan?

Hållbara städer – vilka var nyckelfrågorna under Almedalsveckan?

Torsdag 5 juli, 12:00–13:00

Almedalsveckan är en av de viktigaste forumen för hållbar förändring och mycket handlar om hållbara städer. Hur bygger vi klimatsmart? Gör byggarbetsplatserna energisnåla? Hur ska infrastrukturen se ut? Vem ansvarar för avfallet? Vad var nyckelfrågorna och vad händer nu?

Arrangör: Sustainable Innovation.

Medverkande från SABO: Gabriella Castegren, energiexpert, Fastighet & Boende.

Hur sätts framtidens bostadshyror?

Hur sätts framtidens bostadshyror?

Torsdag 5 juli, 13:15–14:30

Finns det bra hyresförhandlingssystem som passar både hyresgäst, hyresvärd och samhälle? Hur premierar man en långsiktig fastighetsförvaltning? Hur löses bäst tvister?

Arrangör: Hyresgästföreningen.

Medverkande från SABO: Anders Nordstrand, vd.

Ännu fler allmännyttiga seminarium

Ännu fler allmännyttiga seminarium

Måndag 2 juli

10:30–11:10 Digitalisering av fastigheter räddar liv

Arrangör: Installatörsföretagen, Byggmaterialindustrierna, Energieffektiviseringsföretagen, Svensk Ventilation.

Medverkande från allmännyttan: Johan Braw, vd, Sölvesborgshem.

 

13:00–13:50 Hur ska renoveringen av miljonprogrammet genomföras?

Arrangör: Installatörsföretagen, Energieffektiviseringsföretagen, Svensk Ventilation, Isoleringsfirmornas Förening, Swedisol, Byggmaterialindustrierna, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Medverkande från allmännyttan: Per Forsling, chef Boende & Lokaler, Stockholmshem, Chris Österlund, vd, Botkyrkabyggen.

 

Tisdag 3 juli

10:00–10:45 Hur socialt hållbart skulle Sverige vara utan föreningar och kooperativa företag?

Arrangör: Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB).

Medverkande från allmännyttan: Eva Nordström, vd, SKB.

 

10:30–12:30 Hur skapas en smartare samhällsbyggnadsprocess med hjälp av digitala standardiserade detaljplaner?

Arrangör: Lantmäteriets society hack.

Medverkande från allmännyttan: Dan Sandén, vd, Skövdebostäder.

 

14:30–16:00 Är nya rollfördelningar mellan arkitekt, kommun och byggaktörer en väg till större samhällsnytta?

Arrangör: Utopia Arkitekter

Medverkande från allmännyttan: Eva Nordström, vd, SKB.

 

16:00–16:45 Renovera mera? Miljonprogram som blev miljardprogram

Arrangör: Hyresgästföreningen.

Medverkande från allmännyttan: Chris Österlund, vd, Botkyrkabyggen.

 

Onsdag 4 juli

09:00–9:45 Vätgas i miljonprogrammen – hur funkar det?

Arrangör: Vätgas Sverige, Energigas Sverige, Impact Coatings, Mariestads kommun, myFC, Nilsson Energy, Oazer, PowerCell Sweden, Sandvikens kommun, Siemens.

Medverkande från allmännyttan: Jan Thorsson, vd, Vårgårda Bostäder.

 

09:30–10:30 Hur stärker vi samarbetet mellan kommun, bolag och civilsamhället?

Arrangör: Botkyrka kommun, Botkyrkabyggen.

 

10:45–11:15 Inne att tala om social hållbarhet – men hur blir det verklighet egentligen?

Arrangör: Botkyrka kommun, Botkyrkabyggen.

Medverkande från allmännyttan: Chris Österlund, vd, Botkyrkabyggen, Susanne Axelsson Heldring, HR-chef, Botkyrkabyggen.

 

11:30–12:00 Vi pratar inte bara om trygghet, vi skapar den – tillsammans

Arrangör: Botkyrka kommun, Botkyrkabyggen.

Medverkande från allmännyttan: Chris Österlund, vd, Botkyrkabyggen, Alvaro Fuentes, hållbarhetsutvecklare, Botkyrkabyggen, Charlotta Lundström, moderator, Botkyrkabyggen.

 

12:00–12:45 Nya kooperationer framtidens hyresrätt?

Arrangör:  Hyresgästföreningen.

Medverkande från allmännyttan: Eva Nordström, vd, SKB.

 

14:30–15:30 Hur bryter vi boendesegregationen och bygger ett samhälle för alla?

Arrangör: Botkyrka kommun, Changers Hub.

Medverkande från allmännyttan: Mats Tryselius, Chef Bygg och teknik, Botkyrkabyggen.

 

15:00–16:00 Hur bygger man hyresbostäder som efterfrågas?

Arrangör: MSCI.

Medverkande från allmännyttan: Dan Sandén, vd, Skövdebostäder.

 

16:30–17:30 Hyressättningssystemet i praktiken – en ödesfråga för hyresrättens framtid

Arrangör: Fastighetsägarna Göteborg.

Medverkande från allmännyttan: Maria Säterdal, vd, Växjöbostäder.

 

 

Torsdag 5 juli

13:15–14:30 Hur sätts framtidens bostadshyror?

Arrangör: Hyresgästföreningen.

Medverkande från allmännyttan: Chris Österlund, ledamot Hyreskommissionen, vd, Botkyrkabyggen, Anders Nordstrand, vd, SABO.

 

16:00–16:45 Vad är viktigast för landets hyresgäster?

Arrangör: Hyresgästföreningen.

Medverkande från allmännyttan: Dan Sandén, vd, Skövdebostäder.

 

17:15–18:45 Trygghetsvandring – ett sätt att öka tryggheten tillsammans

Arrangör: Stiftelsen Tryggare Sverige, GotlandsHem.

Medverkande från allmännyttan: Pär Ary, trygghetsansvarig, GotlandsHem.