Vi anordnar inte bara egna seminarier utan samarrangerar och deltar även i andras. Här listar vi de seminarierna så att du vet var du kan hitta oss.

Hur kan vi bygga attraktiva bostäder som alla har råd med?

Hur kan vi bygga attraktiva bostäder som alla har råd med?

Måndag 1 juli, 15.00–16.30

Många längtar efter ett eget boende med huskänsla, gräsmatta och uteplats. Med dagens regler och priser är det dock många som har svårt att finansiera sin bostad, särskilt om det är den första. Det går att bygga bostäder till ett pris som fler har råd med, utan att tumma på kvalitet eller standard, men för att bostadsbristen ska kunna lösas på riktigt krävs tillgång till mark. Välkommen till ett samtal om hur bostadsutvecklare och kommuner kan samverka!

Arrangör: Veidekke Bostad AB

Medverkande från Sveriges Allmännytta: Sofia Heintz, Fastighetsutvecklingsexpert, Sveriges Allmännytta.

Varför går det att bygga billigt i Tyskland men inte här?

Varför går det att bygga billigt i Tyskland men inte här?

Tisdag 2 juli, 10.00–10.50

Industriell produktion som pressar byggkostnaderna – varför fungerar inte det i Sverige? Vad kan vi göra för att få fart på byggande av billiga bostäder?

Prognosen säger att vi i princip måste bygga ett nytt miljonprogram inom loppet av några år. Men hur gör vi för att det nya miljonprogrammet inte ska få dåligt rykte? Hur bygger vi fort och mycket utan att alla blir missnöjda?

Arrangör: Konkurrensverket.

Medverkande från Sveriges Allmännytta: Jonas Högset, chef för enheten Fastighet & Boende.

Den svenska bostadsbubblan – tomt hot eller annalkande katastrof?

Den svenska bostadsbubblan – tomt hot eller annalkande katastrof?

Tisdag 2 juli, 11.45–12.30

Har Sverige en bostadsbubbla eller inte? Åsikterna går isär. Vissa påstår att vi har en bubbla medan andra anser det finns förklarande faktorer till varför bostadspriserna har ökat. Hur ser det egentligen ut? Är de stigande bostadspriserna ett problem och vad kan man i sådant fall göra åt dem? Och vilka konsekvenser får de för vanliga människor i tider av bostadsbrist?

Arrangör: Högskolan Väst.

Medverkande från Sveriges Allmännytta: Medverkande från Sveriges Allmännytta: Susanna Höglund, Chefsekonom, Sveriges Allmännytta.

Hur kan allmännyttan bidra till minskad klimatpåverkan genom sin köparmakt?

Hur kan allmännyttan bidra till minskad klimatpåverkan genom sin köparmakt?

Tisdag 2 juli, 11.45–12.30

Över 150 allmännyttiga bostadsbolag har antagit Klimatinitiativet, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att bolagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent. För att nå dit behöver klimatavtrycket från leverantörernas sortiment och leveranser minska. Vi borrar djupare i genomförandet och hur vi ska kunna ställa klimatkrav, utvärdera och även följa upp dem för att nå verkligt minskad klimatpåverkan.

Arrangör: Sustainable Innovation, HBV, Sveriges Allmännytta.

Medverkande från Sveriges Allmännytta: Gabriella Castegren, energiexpert, Sveriges Allmännytta.

Så digitaliserar Allmännyttan

Så digitaliserar Allmännyttan

Tisdag 2 juli, 14.00–15.00

Hur stärker de allmännyttiga bostadsbolagen sina möjligheter i vår digitaliserade framtid. Vad är utmaningarna och vilka lösningar tror vi idag är rätt ur de olika perspektiv våra allmännyttiga fastighetsbolag berör.

Genom Digitaliseringsinitiativet ska Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) stärka medlemmarnas möjlighet att möta de krav, utmaningar och möjligheter som digitaliseringen skapar. Ordförande i Sveriges Allmännyttas digitaliseringsråd berättar mer om arbetet och sina visioner för framtiden.

Arrangör: Momentum Software AB

Medverkande från Sveriges Allmännytta: Johan Braw, vd,Sölvesborgshem & ordförande i Sveriges Allmännyttas digitaliseringsråd.

Sverige har bland de högsta byggpriserna i Europa – varför?

Sverige har bland de högsta byggpriserna i Europa – varför?

Tisdag 2 juli, 15.30–16.15

Sverige har bland Europas högsta byggpriser, något som fått stora konsekvenser för bostadsmarknaden. Men behovet av nya bostäder är fortsatt stort, vi behöver bygga mycket men till låga priser och hyror. Hur klarar vi att leverera bostäder på en vikande bostadsmarknad med ökade byggpriser?

Arrangör: Västsvenska Arenan.

Medverkande från Sveriges Allmännytta: Jonas Högset, chef för enheten Fastighet & Boende.

Hur upprätthålls bostadsbyggandet i lågkonjunktur?

Hur upprätthålls bostadsbyggandet i lågkonjunktur?

Onsdag 3 juli, 16.00–16.55

Sedan staten slutade subventionera byggandet av bostäder har bostadsbyggandet svängt kraftig med konjunkturen. Samtidigt växer Sveriges befolkning och förväntas överstiga 11 miljoner om tio år. Hur kan bostadsbyggandets procykliska tendenser motarbetas? Hur ser vi till att det byggs tillräckligt?

Arrangör: Västsvenska Arenan.

Medverkande från Sveriges Allmännytta: Susanna Höglund, Chefsekonom, Sveriges Allmännytta.