Vi anordnar inte bara egna seminarier utan samarrangerar och deltar även i andras. Här listar vi de seminarierna så att du vet var du kan hitta oss.

Bostadsmarknadens utmaningar

Bostadsmarknadens utmaningar

Måndag 2 juli, 11:45-12:45

Hur skapar vi attraktiva livsmiljöer med billigare, effektivare och bättre bostäder?

 

Väl fungerande städer utgör hörnstenar i samhällsutvecklingen och är nödvändiga för välfärden. Det svenska samhället står inför flera utmaningar där bostadsfrågan är en central komponent. Integration, ökad sysselsättning, minskad brottslighet samt att vi i Sverige blir allt färre som behöver försörja allt fler – sammanfaller med ökande behov av bra samhällsservice, utbildning, fler bostäder och upprustning av det befintliga beståndet.

 

Bostadssegregationen gör att bostadsområden tappar i attraktivitet. Samtidigt har Sverige idag EU:s högsta byggpriser i en bransch som lider av låg industrialisering, haltande produktivitet och är en av de minst digitaliserade. Sammantaget sätter detta käppar i hjulet för målsättningen att skapa attraktiva livsmiljöer med billiga, energi- och resurseffektiva, bra bostäder till rimlig kostnad på en fungerande bostadsmarknad. Så hur löser vi denna ekvation?

Arrangör: Sustainable Innovation AB.

Medverkande från SABO: Anders Nordstrand, vd.

Kan miljonprogrammet lösa de bostadspolitiska utmaningarna?

Kan miljonprogrammet lösa de bostadspolitiska utmaningarna?

Tisdag 3 juli, 15:00–15:45

Sverige står inför tre bostadspolitiska utmaningar:

  • En akut bostadsbrist för framförallt ungdomar
  • Ett mycket stort renoveringsbehov i miljonprogrammet
  • Brist på tillgängliga bostäder för den snabbt växande andelen äldre

Våningspåbyggnad, på framförallt trevåningshusen från miljonprogrammet, i samband med renovering, energieffektivisering och hissinstallation, skulle kunna bidra till att lösa dessa tre utmaningar samtidigt. Våningspåbyggnad innebär även goda möjligheter att lyfta områden som idag är socialt utsatta.

Vid seminariet presenteras regeringens ändrade investeringsstöd med fokus på påbyggnadsbonusen. Därefter följer ett panelsamtal kring hur investeringsstödet och påbyggnadsbonusen får störst effekt i förhållande till att skapa billiga hyresbostäder samtidigt som man renoverar och ökar tillgängligheten i det befintliga beståndet.

Arrangör: DHR, SPF Seniorerna, Parasport Sverige, Hissförbundet och Scandic Hotels.

Medverkande från SABO: Åsa Johansson, styrelseordförande.

Hur kan företag och organisationer motverka segregation? Och vad kan du och jag göra?

Hur kan företag och organisationer motverka segregation? Och vad kan du och jag göra?

3 juli kl.15.30-16.30

En av Sveriges största samhällsutmaningar rör integration och nyanländas etablering. Vi pratar ofta om vad den som är ny i landet ska göra, men vilka steg kan de etablerade aktörerna ta? Vad kan du och jag göra för att motverka segregationen? Välkommen att diskutera och ta del av inspirerande idéer!

Många allmännyttiga bostadsföretag runt om i landet samarbetar med kommuner, föreningar och företagare för att tillsammans med de boende skapa så bra bostadsområden som möjligt. Det ordnas trygghetsvandringar, praktikplatser, språkcaféer, läxhjälp och mycket mer. På det här seminariet får du ta del av en mängd exempel och all den drivkraft och energi som finns i landet. Men framför allt kommer vi att diskutera varför och på vilka sätt som olika aktörer i det etablerade samhället kan ta en roll. Det handlar om såväl civilsamhälle och näringsliv som det offentliga. Alla gynnas i förlängningen av ett mer inkluderande samhälle, så vad kan vi göra, du och jag?

Arrangör: Sustainable innovation.

Medverkande från SABO: Lena Liljendahl, expert boendefrågor och Anna Kanervo, expert boendefrågor.